รีวิว ชุดตรวจสารเสพติด ชุดตรวจยาบ้า ยาไอซ์ ชุดทดสอบสารเสพติด ตรวจปัสสาวะ ที่ตรวจฉี่ ฉี่ม่วง

ราคาสินค้า

฿35.00

ร้านค้าที่ขาย (Vendor)

PP Chemical

วิธีการชำระเงิน (Payment)

สามารถเก็บเงินปลายทางได้

นโยบายการรับประกัน จากร้านค้า (Guaranteee)

ไม่มีการรับประกันสินค้า”]

แนะนำ ชุดตรวจสารเสพติด ชุดตรวจยาบ้า ยาไอซ์ ชุดทดสอบสารเสพติด ตรวจปัสสาวะ ที่ตรวจฉี่ ฉี่ม่วง ราคา 35.00 บาท สนใจสินค้า สามารถดูรายละเอียดต่างๆ ได้จากข้อมูลด้านล่างนี้

❗❗ ไม่ระบุชื่อสินค้าบนหน้ากล่อง ❗❗

❗❗ เลขที่รับแจ้งรายละเอียดเครื่องมือแพทย์ / จผ.4/2560 (จาก.กระทรวงสาธารณสุข) ❗❗

⭕GPO ตลับหยด⭕

⭕ วิธีทำการทดสอบ ⭕
วางตลับทดสอบและปัสสาวะไว้ที่อุณหภูมิห้อง (20-30 °C) ก่อนทำการทดสอบ และซองที่บรรจุตลับทดสอบต้องอยู่ในสภาพดีไม่มีรอยฉีกขาด
1. นำตลับทดสอบออกจากซองบรรจุมาวางไว้บนพื้นราบที่สะอาด
2. หยดปัสสาวะโดยใช้ปิเปตที่ให้ไว้ 4 หยดลงในหลุม S โดยหยดแต่ละหยดห่างกัน 5 วินาที
3. อ่านผลนาทีที่ 5

การแปลผล

✅ ผลลบ ⛔
เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C และ T ซึ่งหมายถึงผลการตรวจเป็น ผลลบหรือมีปริมาณเมทแอมเฟตามีนหรือเมตาบอไลท์น้อยกว่า 1,000 นก./มล.

✅ ผลบวก ➕
เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C เท่านั้น ซึ่งหมายถึงผลการตรวจเป็น ผลบวกหรือมีปริมาณเมทแอมเฟตามีนหรือเมตาบอไลท์มากกว่า 1,000 นก./มล.

✅ แปลผลไม่ได้ ❌
ไม่เกิดแถบสีม่วงแดงที่ตำแหน่ง C หรือเกิดแถบสีม่วงแดงเฉพาะที่ตำแหน่ง T ดังนั้นควรทำการทดสอบด้วยตลับทดสอบใหม่

หมายเหตุ: ระดับความเข้มแถบสีบริเวณแถบสีที่ตรวจอาจมีการแปรผันได้ แต่ยังคงพิจารณาผลการทดสอบเป็นลบ ซึ่งจะต้องปรากฏให้เห็นเป็นสีชม

การเก็บรักษา
เก็บชุดทดสอบที่อุณหภูมิระหว่าง 2-30 องศา ห้ามแช่แข็ง สามารถใช้ได้ถึงวันหมดอายุที่ระบุไว้ในซองบรรจุ

⭕Bioline จุ่ม⭕

⭕ วิธีทำการทดสอบ ⭕

วางตลับทดสอบและปัสสาวะไว้ที่อุณหภูมิห้อง (20-30 °C) ก่อนทำการทดสอบ และซองที่บรรจุตลับทดสอบต้องอยู่ในสภาพดีไม่มีรอยฉีกขาด
1. นำแถบทดสอบออกจากซองบรรจุ(ควรเปิดซองเมื่อพร้อมที่จะทำการทดสอบและทดสอบให้ เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง)
2. จุ่มแถบทดสอบลงในปัสสาวะโดยจุ่มไม่เกินระดับขีดลูกศรที่ระบุไว้ตรงส่วนปลายของแถบทดสอบ ประมาณ 30 วินาที แล้วนำวางไว้บนพื้นราบที่สะอาด
3. อ่านผลที่เวลา 5 นาที

การแปลผล

✅ ผลลบ ⛔
มี แถบสีแดงปรากฏขึ้น 2 แถบ ทั้งแถบควบคุมและแถบตรวจ (โดยไม่คำนึงถึงความเข้มของสี) แสดงว่าไม่มีสารอยู่ในปัสสาวะ หรือมีแต่ต่ำกว่า 1,000 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร

✅ ผลบวก ➕
มี แถบสีแดงปรากฏขึ้น บริเวณแถบควบคุมใกล้ตำแหน่งที่จับขีดบนเพียง 1 แถบแสดงว่ามีปริมาณสารในปัสสาวะมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร

✅ แปลผลไม่ได้ ❌
ไม่ปรากฏแถบสีที่บริเวณแถบควบคุม ซึ่งอาจเป็นเพราะจุ่มแถบทดสอบผิดวิธี หรือ แถบทดสอบเสื่อมสภาพ ให้ทดสอบซ้ำโดยใช้แถบทดสอบอันใหม่

⭕Bioline ตลับหยด⭕

⭕ วิธีทำการทดสอบ ⭕
วางตลับทดสอบและปัสสาวะไว้ที่อุณหภูมิห้อง (20-30 °C) ก่อนทำการทดสอบ และซองที่บรรจุตลับทดสอบต้องอยู่ในสภาพดีไม่มีรอยฉีกขาด
1. นำตลับทดสอบออกจากซองบรรจุมาวางไว้บนพื้นราบที่สะอาด
2. หยดปัสสาวะโดยใช้ปิเปตที่ให้ไว้ 4 หยดลงในหลุม S โดยหยดแต่ละหยดห่างกัน 5 วินาที
3. อ่านผลนาทีที่ 5

การแปลผล

✅ ผลลบ ⛔
เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C และ T ซึ่งหมายถึงผลการตรวจเป็น ผลลบหรือมีปริมาณเมทแอมเฟตามีนหรือเมตาบอไลท์น้อยกว่า 1,000 นก./มล.

✅ ผลบวก ➕
เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C เท่านั้น ซึ่งหมายถึงผลการตรวจเป็น ผลบวกหรือมีปริมาณเมทแอมเฟตามีนหรือเมตาบอไลท์มากกว่า 1,000 นก./มล.

✅ แปลผลไม่ได้ ❌
ไม่เกิดแถบสีม่วงแดงที่ตำแหน่ง C หรือเกิดแถบสีม่วงแดงเฉพาะที่ตำแหน่ง T ดังนั้นควรทำการทดสอบด้วยตลับทดสอบใหม่

หมายเหตุ: ระดับความเข้มแถบสีบริเวณแถบสีที่ตรวจอาจมีการแปรผันได้ แต่ยังคงพิจารณาผลการทดสอบเป็นลบ ซึ่งจะต้องปรากฏให้เห็นเป็นสีชม

ข้อมูลเฉพาะ:

ข้อมูลเฉพาะของ ชุดตรวจสารเสพติด ชุดตรวจยาบ้า ยาไอซ์ ชุดทดสอบสารเสพติด ตรวจปัสสาวะ ที่ตรวจฉี่ ฉี่ม่วง แบรนด์ No Brand SKU 3472642931_TH-12874562928

รีวิวสินค้า:

ใช้ตี..ช่วงนี้ยาเสพติดนะบาด ห่วงลูกเลยต้องหามาติดบ้าน
สินค้าตรงปก ได้ครบตามสั่ง จัดส่งเร็ว ขนส่งบริการดี สินค้าตรงปก ได้ครบตามสั่ง จัดส่งเร็ว ขนส่งบริการดี สินค้าตรงปก ได้ครบตามสั่ง จัดส่งเร็ว ขนส่งบริการดี
ได้รับของแล้วได้ของครบส่งไวมาก2วันถึงขนส่งโทรหาก่อนส่งบริการดีได้ของตรงตอนแรกคิดว่าไม่แถมถ้วยแต่ได้ถ้วยมาก็สดวกต่อการใช้ดีค่ะข

สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนสั่งซื้อ:

1. ควรตรวจสอบคุณภาพสินค้า และ Specs เช่น สี น้ำหนัก การนำไปใช้ ความปลอดภัย ฯลฯ อย่างละเอียด
2. หากยังไม่มั่นใจ ควร Chat คุยกับร้านค้าก่อน เพื่อสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ที่ยังสงสัย หากร้านตอบเร็ว และตอบทุกคำถามที่คุณสงสัย แสดงว่า ร้านค้ามีความจริงใจในการให้บริการ
3. บางร้าน มีบริการเก็บเงินปลายทาง แต่บางร้านไม่มี ให้สอบถามร้านค้าด้วยว่าทางร้านรับแบบไหน สะดวกรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือจ่ายแบบเก็บเงินปลายทางได้

สินค้าแนะนำ