รีวิว ชุดตรวจสารเสพติด ชุดตรวจยาบ้า ยาไอซ์ ชุดทดสอบสารเสพติด ตรวจปัสสาวะ ที่ตรวจฉี่ ฉี่ม่วง

ราคาสินค้า

฿35.00

ร้านค้าที่ขาย (Vendor)

PP Chemical

วิธีการชำระเงิน (Payment)

สามารถเก็บเงินปลายทางได้

นโยบายการรับประกัน จากร้านค้า (Guaranteee)

ไม่มีการรับประกันสินค้า”]

แนะนำ ชุดตรวจสารเสพติด ชุดตรวจยาบ้า ยาไอซ์ ชุดทดสอบสารเสพติด ตรวจปัสสาวะ ที่ตรวจฉี่ ฉี่ม่วง ราคา 35.00 บาท สนใจสินค้า สามารถดูรายละเอียดต่างๆ ได้จากข้อมูลด้านล่างนี้

❗❗ ไม่ระบุชื่อสินค้าบนหน้ากล่อง ❗❗

❗❗ เลขที่รับแจ้งรายละเอียดเครื่องมือแพทย์ / จผ.4/2560 (จาก.กระทรวงสาธารณสุข) ❗❗

⭕GPO ตลับหยด⭕

⭕ วิธีทำการทดสอบ ⭕
วางตลับทดสอบและปัสสาวะไว้ที่อุณหภูมิห้อง (20-30 °C) ก่อนทำการทดสอบ และซองที่บรรจุตลับทดสอบต้องอยู่ในสภาพดีไม่มีรอยฉีกขาด
1. นำตลับทดสอบออกจากซองบรรจุมาวางไว้บนพื้นราบที่สะอาด
2. หยดปัสสาวะโดยใช้ปิเปตที่ให้ไว้ 4 หยดลงในหลุม S โดยหยดแต่ละหยดห่างกัน 5 วินาที
3. อ่านผลนาทีที่ 5

การแปลผล

✅ ผลลบ ⛔
เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C และ T ซึ่งหมายถึงผลการตรวจเป็น ผลลบหรือมีปริมาณเมทแอมเฟตามีนหรือเมตาบอไลท์น้อยกว่า 1,000 นก./มล.

✅ ผลบวก ➕
เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C เท่านั้น ซึ่งหมายถึงผลการตรวจเป็น ผลบวกหรือมีปริมาณเมทแอมเฟตามีนหรือเมตาบอไลท์มากกว่า 1,000 นก./มล.

✅ แปลผลไม่ได้ ❌
ไม่เกิดแถบสีม่วงแดงที่ตำแหน่ง C หรือเกิดแถบสีม่วงแดงเฉพาะที่ตำแหน่ง T ดังนั้นควรทำการทดสอบด้วยตลับทดสอบใหม่

หมายเหตุ: ระดับความเข้มแถบสีบริเวณแถบสีที่ตรวจอาจมีการแปรผันได้ แต่ยังคงพิจารณาผลการทดสอบเป็นลบ ซึ่งจะต้องปรากฏให้เห็นเป็นสีชม

การเก็บรักษา
เก็บชุดทดสอบที่อุณหภูมิระหว่าง 2-30 องศา ห้ามแช่แข็ง สามารถใช้ได้ถึงวันหมดอายุที่ระบุไว้ในซองบรรจุ

⭕Bioline จุ่ม⭕

⭕ วิธีทำการทดสอบ ⭕

วางตลับทดสอบและปัสสาวะไว้ที่อุณหภูมิห้อง (20-30 °C) ก่อนทำการทดสอบ และซองที่บรรจุตลับทดสอบต้องอยู่ในสภาพดีไม่มีรอยฉีกขาด
1. นำแถบทดสอบออกจากซองบรรจุ(ควรเปิดซองเมื่อพร้อมที่จะทำการทดสอบและทดสอบให้ เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง)
2. จุ่มแถบทดสอบลงในปัสสาวะโดยจุ่มไม่เกินระดับขีดลูกศรที่ระบุไว้ตรงส่วนปลายของแถบทดสอบ ประมาณ 30 วินาที แล้วนำวางไว้บนพื้นราบที่สะอาด
3. อ่านผลที่เวลา 5 นาที

การแปลผล

✅ ผลลบ ⛔
มี แถบสีแดงปรากฏขึ้น 2 แถบ ทั้งแถบควบคุมและแถบตรวจ (โดยไม่คำนึงถึงความเข้มของสี) แสดงว่าไม่มีสารอยู่ในปัสสาวะ หรือมีแต่ต่ำกว่า 1,000 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร

✅ ผลบวก ➕
มี แถบสีแดงปรากฏขึ้น บริเวณแถบควบคุมใกล้ตำแหน่งที่จับขีดบนเพียง 1 แถบแสดงว่ามีปริมาณสารในปัสสาวะมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร

✅ แปลผลไม่ได้ ❌
ไม่ปรากฏแถบสีที่บริเวณแถบควบคุม ซึ่งอาจเป็นเพราะจุ่มแถบทดสอบผิดวิธี หรือ แถบทดสอบเสื่อมสภาพ ให้ทดสอบซ้ำโดยใช้แถบทดสอบอันใหม่

⭕Bioline ตลับหยด⭕

⭕ วิธีทำการทดสอบ ⭕
วางตลับทดสอบและปัสสาวะไว้ที่อุณหภูมิห้อง (20-30 °C) ก่อนทำการทดสอบ และซองที่บรรจุตลับทดสอบต้องอยู่ในสภาพดีไม่มีรอยฉีกขาด
1. นำตลับทดสอบออกจากซองบรรจุมาวางไว้บนพื้นราบที่สะอาด
2. หยดปัสสาวะโดยใช้ปิเปตที่ให้ไว้ 4 หยดลงในหลุม S โดยหยดแต่ละหยดห่างกัน 5 วินาที
3. อ่านผลนาทีที่ 5

การแปลผล

✅ ผลลบ ⛔
เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C และ T ซึ่งหมายถึงผลการตรวจเป็น ผลลบหรือมีปริมาณเมทแอมเฟตามีนหรือเมตาบอไลท์น้อยกว่า 1,000 นก./มล.

✅ ผลบวก ➕
เกิดแถบสีม่วงแดงขึ้นที่ตำแหน่ง C เท่านั้น ซึ่งหมายถึงผลการตรวจเป็น ผลบวกหรือมีปริมาณเมทแอมเฟตามีนหรือเมตาบอไลท์มากกว่า 1,000 นก./มล.

✅ แปลผลไม่ได้ ❌
ไม่เกิดแถบสีม่วงแดงที่ตำแหน่ง C หรือเกิดแถบสีม่วงแดงเฉพาะที่ตำแหน่ง T ดังนั้นควรทำการทดสอบด้วยตลับทดสอบใหม่

หมายเหตุ: ระดับความเข้มแถบสีบริเวณแถบสีที่ตรวจอาจมีการแปรผันได้ แต่ยังคงพิจารณาผลการทดสอบเป็นลบ ซึ่งจะต้องปรากฏให้เห็นเป็นสีชม

ข้อมูลเฉพาะ:

ข้อมูลเฉพาะของ ชุดตรวจสารเสพติด ชุดตรวจยาบ้า ยาไอซ์ ชุดทดสอบสารเสพติด ตรวจปัสสาวะ ที่ตรวจฉี่ ฉี่ม่วง แบรนด์ No Brand SKU 3472642931_TH-12874562928

รีวิวสินค้า:

ใช้ตี..ช่วงนี้ยาเสพติดนะบาด ห่วงลูกเลยต้องหามาติดบ้าน
สินค้าตรงปก ได้ครบตามสั่ง จัดส่งเร็ว ขนส่งบริการดี สินค้าตรงปก ได้ครบตามสั่ง จัดส่งเร็ว ขนส่งบริการดี สินค้าตรงปก ได้ครบตามสั่ง จัดส่งเร็ว ขนส่งบริการดี
ได้รับของแล้วได้ของครบส่งไวมาก2วันถึงขนส่งโทรหาก่อนส่งบริการดีได้ของตรงตอนแรกคิดว่าไม่แถมถ้วยแต่ได้ถ้วยมาก็สดวกต่อการใช้ดีค่ะข

สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนสั่งซื้อ:

1. ควรตรวจสอบคุณภาพสินค้า และ Specs เช่น สี น้ำหนัก การนำไปใช้ ความปลอดภัย ฯลฯ อย่างละเอียด
2. หากยังไม่มั่นใจ ควร Chat คุยกับร้านค้าก่อน เพื่อสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ที่ยังสงสัย หากร้านตอบเร็ว และตอบทุกคำถามที่คุณสงสัย แสดงว่า ร้านค้ามีความจริงใจในการให้บริการ
3. บางร้าน มีบริการเก็บเงินปลายทาง แต่บางร้านไม่มี ให้สอบถามร้านค้าด้วยว่าทางร้านรับแบบไหน สะดวกรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือจ่ายแบบเก็บเงินปลายทางได้

สินค้าแนะนำ

รีวิว 【มีขาตั้ง ของแท้100% K3X】เครื่อวัดไข้ เครื่องวัดไข้ดิจิตอล เครื่องวัดไข้ เครื่องวัดอุณห เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก เครื่องวัดอุณหภูมิฝ่ามือ เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ ที่วัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย

รีวิว ที่วัดอุณหภูมิ ที่วัดไข้เด็ก ปรอทวัดไข้ ชิปนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น สามารถวัดอุณหภูมิร่างกายและอุณหภูมิวัตถุได้พร้อมกัน เครื่องวัดอุณหภูมิ ตัววัดอุณหภูมิ ที่วัดไข้เด็ก ที่วัดไข้ เครื่องวัดไข้